"گروه صنعتي پرنيا" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲
"سازه رهاورد دنا" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲
"ماشين آلات آفتاب شرق" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲
"البرز گاز" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۲
"موسسه آموزش عالي خاتم" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱
"بهداشت كار" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱
"چاپيران تبريز" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست يكشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱
"نيكساز ماندگار" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱
"اتحاد صنعت فرتاك" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
"اهورا طب پاسارگاد" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
"تهويه سام" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۱
"آرام گستر" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست شنبه ۳۰ دي ۱۳۹۱
"مهندسي سامانه‌هاي فناوران اطلاعات آرمان افزار" نيز به استفاده كنندگان از نرم افزار هارموني پيوست دوشنبه ۲۵ دي ۱۳۹۱